امواج مغزی
  • تبدیل ذهن به بستر اینترنت اشیا

    کمیته رکن چهارم - گروهی از محققان موفق به ساخت رابطی بین انسان و رایانه شده‌اند که برای اولین بار امکان ا ...

    کمیته رکن چهارم - گروهی از محققان موفق به ساخت رابطی بین انسان و رایانه شده‌اند که برای اولین بار امکان اتصال مستقیم ذهن به اینترنت را به برای کاربران فراهم می‌کند.  گروهی از مهندسان پزشکی دانشگاه ویت ...

    ادامه مطلب