زبان‌های برنامه‌نویسی
 • برنامه نویسی پایتون Python

  کمیته رکن چهارم -پایتون از جمله زبان‌های برنامه‌نویسی قدرتمندی است که در زمینه علم داده‌ها، یادگیری ماشین ...

  کمیته رکن چهارم -پایتون از جمله زبان‌های برنامه‌نویسی قدرتمندی است که در زمینه علم داده‌ها، یادگیری ماشینی، خودکارسازی سامانه‌ها، توسعه وب، واسط‌های برنامه‌نویسی و... به کار گرفته می‌شود. اما سؤالی که ...

  ادامه مطلب
 • آسیب پذیری زبان های برنامه نویسی

  کمیته رکن چهارم - برنامه‌های امن توسعه‌یافته با زبان‌های برنامه‌نویسی ناامن، آسیب‌پذیر هستند. محققان امنی ...

  کمیته رکن چهارم - برنامه‌های امن توسعه‌یافته با زبان‌های برنامه‌نویسی ناامن، آسیب‌پذیر هستند. محققان امنیتی آسیب‌پذیری‌های خطرناکی را در زبان‌های برنامه‌نویسی مطرح شناسایی کردند که نرم‌افزارهای توسعه‌ ...

  ادامه مطلب