گذرواژه پیچیده‌
  • همه چیز درباره KRACK

    کمیته رکن چهارم - از پودمان WiFi Protected Access 2 – به اختصار WPA2 – استفاده کنید، گذرواژه پیچیده‌ای را ...

    کمیته رکن چهارم - از پودمان WiFi Protected Access 2 – به اختصار WPA2 – استفاده کنید، گذرواژه پیچیده‌ای را به آن تخصیص دهید و آن را تنها با افراد مجاز به اشتراک بگذارید. در این صورت ارتباطات WiFi شما ا ...

    ادامه مطلب